Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na mateřské školy

Výzva č. 10 MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Sdružení SPLAV-IROP – Výchova a vzdělávání-investice III.

school-class-401519__340

Dotace na  podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání a na podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.

6. výzva MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pohoda – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2019, 13:00.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura předškolního vzdělávání:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 154 799 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

12.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání a to na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Serviso – IROP – Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.

kindergarten-2204239__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro předškolní vzdělávání,  základních škol a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MŠMT – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

kindergarten-2204239__340

Dotace na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách.