Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na mezinárodní spoluprácí ve výzkumu

OP VVV Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

shutterstock_154554782.jpg

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“.

Výzva pro předkládání návrhů společných česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018

shutterstock_78829726.jpg

O dotace na projekty základního nebo průmyslového výzkumu v oblasti technologie ochrany životního prostředí a informační a komunikační technologie mohou požádat výzkumné organizace.

HORIZONT 2020: Mezinárodní spolupráce v letectví a nadnárodní spolupráce v dopravním výzkumu, inovacích a NCP sítích

shutterstock_156894776.jpg

Dotace na spolupráce v oblasti letectví a dopravním výzkumu za účelem prohloubení vztahů mezi zeměmi za účelem identifikace společného zájmu a spolupráci na výzkumné a inovační činnosti a zlepšení a profesionalizace NCP služeb v celé Evropě a tím pomoci zjednodušit přístup k programu Horizont 2020.

Mezinárodní spolupráce v letectví a nadnárodní spolupráce v dopravním výzkumu, inovacích a NCP sítích

V programu Horizont 2020 byla vypsána výzva, která je zaměřena na budování a prohlubování mezinárodní spolupráce v letectví či dopravním výzkumu s ohledem na již zavedené spolupráce. Účelem tohoto projektu je identifikace témat společného zájmu a vzájemného prospěchu. Cílem je rovněž pracovat na  společné výzkumné a inovační činnosti v otázkách společného zájmu, což  zahrnuje odpovídající finanční zdroje z obou stran.