Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup půdy

Program „Podpora nákupu půdy“

enviromenalni vzdelavani

Dotace na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců mohou získat malé a střední podniky, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis. Podpora je poskytována na podnikatelský záměr, jímž se rozumí nákup pozemků, v rámci vyhlášeného investičního programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Podpora pro rozvoj zemědělských subjektů

Cílem Programu Zemědělec je vytvoření předpokladů pro rozvoj zemědělských podnikatelů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

Cílem Programu Podpora nákupu půdy je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.