Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nové stroje

Do konce příjmu registračních žádostí v OP Podnikání a inovace zbývají dva týdny

Už jen 14 dní zbývá do konce příjmu registračních žádostí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, v rámci nichž lze získat dotaci např. na nákup nových strojů či na podporu zavádění inovovaných produktů do výroby. Konkrétně se jedná o programy Rozvoj, Inovace a ICT a SS, pro které je vyčleněno přibližně 6 mld Kč.  Aktuální zprávy z programů Rozvoj a Inovace poukazují na to, že konec programovacího období 2007 – 2013 bude štědrý i k podnikatelským subjektům.

Podpora inovativních projektů malých a středních podniků – OP PI INOVACE

Podniky zaměřené na vývoj nových produktů budou mít další příležitost k získání podpory z Evropských fondů.* V březnu bude vyhlášena nová výzva v prioritní ose 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků v rámci OP Podnikání a Inovace, která slibuje rozdělení 2 mld. Kč mezi podniky s novátorskými nápady. Dotační podpora v rámci této výzvy by měla být určena pro malé a střední podniky, které uvádí na trh inovované výrobky, služby či technologie. Díky podpoře z dotace bude možné financovat pořízení strojů, know-how či licencí nutných k praktické realizaci inovativních projektů. Program se  se dále vztahuje na pořízení potřebného hardware a sítí, a také na získání relevantních školení, služeb poradců, pojistné, náklady na publicitu a pokrytí mezd. Projekty musí využívat výsledků výzkumu a vývoje a tento vývoj musí být v okamžiku podání žádosti již ukončen. Žádat o dotaci tedy nelze na pouhou obměnu výrobního zařízení a dotace také nemíří k profinancování výzkumu a vývoje samotného ale pomůže Vám výsledky Vašeho výzkumu prakticky realizovat.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele

Aktuální informace pro rok 2011 naleznete ZDE.

Jste fyzickou osobou, která začíná podnikat v Jihomoravském kraji a potřebujete získat finanční prostředky?

  • Využijte Program pro začínající podnikatele Jihomoravského kraje!

Program Rozvoj

Uvažujete o pořízení nových strojů nebo vybavení pro Vaše podnikání?

Pokud jste malým nebo středním podnikem a působíte ve vybraných regionech *, tak právě pro Vás je určen program Rozvoj, díky kterému můžete získat až 20 milionů Korun na realizaci projektového záměru.

Dotace na nákup nových výrobních strojů

Uvažujete o nákupu nových strojů pro Váš podnik?

Využijte možnost získání finančních prostředků z Evropské unie.

Jste – li:

(Platí pro podporované CZ – NACE)

masina

Zdroj: Czechinvest, Rozvoj – Výzva III

Dotace pro začínající podnikatele

Rádi byste získali potřebné finanční prostředky pro Vaše podnikání? Následující stránka by měla sloužit jako rozcestník pro jednotlivé situace a formy podnikání, se kterými se naše společnost vzhledem ke své působnosti nejčastěji setkává. V první části jsou uvedeny programy pro podnikatele vhodné jak pro začínající, tak již fungující podnikatele. V druhé části je uveden odkaz na dotační tituly pro dlouhodobě působící podniky.

Dotace a zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele

Jste-li:

  • mikropodnik a působíte v obci pod 2000 obyvatel a rádi byste získali až 60% dotaci na vybavení provozovny? => Využijte Program rozvoje venkova – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • FO nebo PO podnikající v zemědělské výrobě nebo podnikatelský subjekt s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu v obci pod 2000 obyvatel? => Využijte Program rozvoje venkova – Podpora cestovního ruchu
  • drobným podnikatelem, či živnostníkem působícím mimo území hl. m. Prahy a rádi byste získali zvýhodněnou záruku spolu s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru? => Využijte program START
  • malým nebo středním podnikem působícím mimo území hl. m. Prahy a rádi byste získali podřízený úvěr (s finančním příspěvkem)  => Využijte program PROGRES
  • malým nebo středním podnikem působícím mimo území hl. m. Prahy a rádi byste získali záruku k úvěru na financování nákupu zásob? => Využijte program ZÁRUKA
  • začínajícím podnikatelem s dobrým nápadem a máte problém se získáním bankovního úvěru => Využijte program INOSTART

(Platí pro podporované CZ – NACE)

Dotační tituly pro dlouhodobě působící podniky

Odkaz na stránku informující o dotačních možnostech pro společnosti, které mají uzavřena minimálně dvě po sobě jdoucí zdaňovací období, naleznete zde.

42-15493662

Zdroj: Stránky krajského úřadu Jihomoravského kraje, www.szif.cz, www.czechinvest.org