Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obchodní infrastrukturu

Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji

shopping-879498__340

Účelem dotačního programu je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde jediná prodejna potravin bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje

grandmother-952031__340

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV – Investice do nezemědělských činností

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40

Dotace je zaměřena na investice do nezemědělských činností u podnikatelských subjektů – mikropodniků a malých podniků.

Dotace EU na sport z Programu rozvoje venkova

V říjnu 2011 otevírá Program rozvoje venkova výzvu na Obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Pokud vaše organizace působí v obci pod 500 obyvatel, nabízí se možná jedna z posledních šancí k získání finančních prostředků na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci Vašich sportovních areálů, kluboven sokoloven, a dalších nebo třeba získání dotace na nákup potřebného vybavení pro Váš sportovní klub.

lanove-centrum

Kde a kdy je možno žádat

V obcích a katastrálním území obcí pod 500 obyvatel, žádosti se předkládají v říjnu 2011

Kdo může žádat

obce, svazky obcí,  nestátní nezisková organizace, zájmové sdružení osob nebo církve a jejich organizace dle zákona

Výše dotace

až 90%, max 13,5 mil Kč, v případě svazku obcí až 18 mil Kč na

  • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb (domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT
  • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
  • stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem
  • nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

až 90%, max  450 tis Kč, v případě svazku obcí až 900 tis Kč na:

  • investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity
  • nákup hardware a software souvisejících s projektem

Využijte našich služeb

Neváhejte a kontaktujte nás

Zdroj:  www.szif.cz

Dotace na kulturu, sport, cestovní ruch a sociální projekty

Jste nezisková organizace a rádi byste získali prostředky na činnost nebo zajímavý projekt v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu nebo podpory sociálních služeb? V České republice můžete využít desítky dotačních titulů. Na následujících řádcích jsou uvedeny celostátní programy, s kterými má naše společnost největší zkušenosti.

volejbal

Jste občanské sdružení, zajišťující celoroční sportovní činnost nebo realizující otevřené a jednorázové sportovní akce? Využijte:

Působíte v obci pod 500 obyvatel? Využijte:

Působíte v příhraničních regionech a rádi byste spolupracovali s partnery na druhé straně hranice? Využijte:

Pracujete s dětmi a mládeží? Využijte:

Připravujete nadnárodní projekt na podporu kultury ? Využijte:

Pokud jste nenalezli vhodnou dotaci pro Vaši organizaci, zkuste zadat klíčová slova popisující projekt do našeho vyhledávače.