Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu drobných památek

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo příjmu žádostí se zaměřením na opravy a údržbu válečných hrobů

vh14

Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů mohou čerpat obce až do celkové výše 300 000 Kč.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci tří podprogramů na stavební obnovu kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí a zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

nepomucky

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu drobných památek místního významu (např. kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů, sochařských děl umístěných v interiéru atd.). Výzva se týká také objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají místní význam, což znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Žadatelem o dotaci může být vlastník, popřípadě nájemce takové památky. 

Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

integrovany regionalni operacni program

Dotace na podporu projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti.

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Cílem programu je podpořit projekty usilující o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. Žádat o grant mohou české nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, farnosti, charity, diakonie a obce.