Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu lesa

OP ŽP – 13. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

00475

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 1 250 000 000 Kč.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

eko energie

Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie na území Zlínského kraje.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Plzeňském kraji 2014 – 2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na zajištění lesního porostu s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby.