Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu venkova

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Královéhradecký kraj – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

images

Dotační program je určen pro zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury a zvýšení přitažlivosti a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny. Celková alokace je 23 000 000 Kč.

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

stažený soubor

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo příjmu žádostí se zaměřením na opravy a údržbu válečných hrobů

vh14

Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů mohou čerpat obce až do celkové výše 300 000 Kč.

Výzva Programu obnovy venkova pro Ústecký kraj

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace jsou poskytovány na obnovu a rozvoj venkovské zástavby, chodníky a místní komunikace, zlepšení životního prostředí, revitalizaci a ochranu krajiny, nakládání s odpady, podpora projektové dokumentace do Evropských fondů a na Soutěž Vesnice roku.

Kraj Vysočina – Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg

Dotace na projekty obnovy a rozvoje venkova, integrovaných projektů, osvětovou, poradenskou a vzdělávací činnost. Projekty musí být zaměřené na hospodářský rozvoj obcí, regionů, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.