Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu vodních rostlin

OP ŽP – 13. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

00475

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 1 250 000 000 Kč.

OP ŽP – 88. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 297 mil. Kč.

Vysazování úhoře říčního v Programu rozvoje venkova

Dotace na vysazování úhoře říčního, kterou lze získat v Programu rozvoje venkova v opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, se realizuje prostřednictví vysazováním úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů. V tomto programu je možné získat 100% dotaci a maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 15 mil. Kč.