Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na odstraňování nebezpečných míst

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

shutterstock_137074034.jpg

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje.

Nadace Partnerství: Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

shutterstock_156832877.jpg

Jsou žáci vaší školy každodenně ohroženi nebezpečnou a nepřehlednou dopravní situací? Zapojte se do grantového programu Na zelenou, projektu podporujícího bezpečné cesty do školy. Cílem je školáky seznámit s bezpečností silničního provozu způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti. Získané finanční prostředky a metodická podpora vám pomohou vytvořit bezpečnější prostředí v okolí školy. Je postaven tak, že se mohou účastnit veškerých jeho aktivit, včetně těch odborných.

Výzva ROP SM 48/2013 1.1.1 Silnic II. a III. třídy

shutterstock_150479276

Kraje regionu soudržnosti Střední Morava mohou žádat o dotace na rekonstrukci a modernizaci silnic, výstavbu kruhových objezdů a dalších opatření upravující nebezpečné úseky na komunikacích.

Dotace na modernizaci silnic pro Olomoucký a Zlínský kraj

Olomoucký a Zlínský kraj má jedinečnou možnost reagovat na výzvu od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a zvýšit tak svou ekonomickou vyspělost, konkurenceschopnost a životní úroveň. Výzvy s cílem zvýšit kvalitu dopravní infrastruktury budou přijímány do přesného poledne 18. prosince 2013.