Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na osvětu

1. výzva MAS Český les – OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci  popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

3. Výzva MAS Labské skály – OPŽP – Likvidace invazních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu.

3. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPŽP – C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty města Ústí nad Labem

shutterstock_139584668.jpg

Dotace slouží k podpoře jednotlivých či pravidelných/soustavných celoročních činností environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit zaměřených na ochranu ovzduší. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce mezi školami či jinými organizacemi.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně – vzdělávacích akcí a udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Podpora zdravotně-preventivních programů a Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, jejichž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

Liberecký kraj – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_96303500.jpg

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací.

Město Liberec – Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu

shutterstock_96303500.jpg

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se sídlem na území statutárního města Liberce.

Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnovy a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování  města Hradec Králové.