Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na osvětu

Liberecký kraj – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

bridge-2796139__340

Dotace na podporu spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin a cizinců.

2. Výzva MAS Šumperský venkov – OPŽP- Likvidace invazních druhů rostlin

environmental-protection-326923__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

Liberecký kraj – Podpora ekologické výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

MAS Český les – OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci  popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

3. Výzva MAS Labské skály – OPŽP – Likvidace invazních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu.

3. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPŽP – C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty města Ústí nad Labem

shutterstock_139584668.jpg

Dotace slouží k podpoře jednotlivých či pravidelných/soustavných celoročních činností environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit zaměřených na ochranu ovzduší. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce mezi školami či jinými organizacemi.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Dotace na podporu rozličných aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u všech skupin obyvatel, dále podpora činnosti neziskových organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany a rovněž podpora zvyšování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.