Dotace na péči o děti | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na péči o děti

2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

hra

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva MAS Rakovnicko-Prorodinná opatření-I.

water-fight-442257__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o dětí.

Výzva MAS Podještědí – Prorodinná opatření

kids-2237119__340

Dotace na doplnění kapacit současných institucionálních forem zařízení péče o děti a zajistit a diverzifikovat služby na podporu péče o děti, které umožní občanům (především rodičům) efektivněji sladit pracovní a rodinný život.

Výzva č. 4 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ Prorodinná opatření

Cíl je zaměřen k podpoře zlepšení služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.

MAS Strakonicko – Podpora prorodinných aktivit

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd., která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

OP Zaměstnanost Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

shutterstock_155208767.jpg

Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi.

OP Zaměstnanost Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

shutterstock_96303500.jpg

Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

OP PPR – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

shutterstock_112832212.jpg

Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí do 3 let, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň odstranění diskriminace na trhu práce. Celková alokace výzvy je 90 000 000 Kč.

OP PPR – Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

shutterstock_155208767.jpg

Účelem dotace je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti zejména do tří let a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Podporovány jsou aktivity A, B, C, D. Alokace výzvy je 250 000 000 Kč.