Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

Výzva MAS Rakovnicko – OPZ – Zaměstnanost – I.

team-spirit-2448837__340

Dotace na nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.

Výzva Střední Haná, o.p.s. – Zaměstnanost I – OPZ

zamě

Dotace na podporu tvorby nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

3.Výzva – MAS – Brdy-Vltava – Zaměstnanost (I.) – OPZ

řem

Dotace na podporu tvorby nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. – OPZ

hub-1985520_960_720

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Výzva č. 3 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.)

homeless-857699__340

Dotace na podporu zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

3. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora zaměstnanosti I. (OPZ)

action-2277292__340

Dotace na rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, individuální poradenství a na vytváření nových pracovních míst.

INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI. OPPIK

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 9. do 27. 11. 2018.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Produktová inovace - dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
 • Procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj.
 • Organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity.
 • Marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 000 Kč.
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů.
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů.
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.
 • Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI. OPPIK

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

OPZ – Aktivity na trhu práce – Výzva č. 4 MAS Strakonicko, z. s.

adult-3368246_960_720

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS č. 6 z OPZ: Zaměstnanost v místě – II.

painter-2751665__340

Dotace na podporu mezisektorové spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, organizačně podpořit zprostředkování zaměstnání na místní a lokální úrovni, a to využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost.