Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

MAS Jižní Slovácko – Programový rámec PRV

animal-1788230__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Podchlumí – Programový rámec PRV

plant-2717148_960_720

MAS Regionu Poodří – Programový rámec PRV

greylag-goose-63088__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Královská stezka – IROP – 9. Výzva – Sociální podnikání II

pasta-1051611__340

Dotace na rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb.

Výzva MAS Východní Slovácko – Podpora zaměstnanosti – III. – OPZ

cheese-21824__340

Dotace na podporu aktivit zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

MAS Krkonoše – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání .

MAS Via rustica z.s. – Programový rámec PRV

forest-3917683__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Mezi Úpou a Metují – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

OP PIK – II. Výzva Nemovitosti – ITI Hradec-Pardubice

ruins-2193246__340

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – Programový rámec PRV

away-1548344__340

Dotace na podporu projektů, které jsou zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty.