Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podporu zaměstnanosti

Výzva č. 9 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. – OPZ

team-spirit-2448837__340

Dotace na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to prostřednictvím podpory rozvoje programů a činností v oblasti sociálního začleňování na území MAS Šumavsko.

MAS České středohoří – OPZ – Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 2.výzva

homeless-857699__340

Dotace na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

4.výzva OPZ MAS Podchlumí – Zaměstnanost

homeless-857699__340

Dotace na podporu vzniku a rozvoj  nových existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území MAS Podchlumí.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.

čištění

Dotace bude podporovat vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

NEV34caa2_serv

Cílem této dotace je podpořit vznik nových pracovních míst a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin na trhu práce prostřednictvím jejich zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního trhu práce.

Výzva MAS Českomoravské pomezí č. 1 v rámci operace 19.2.1. v PRV – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

shutterstock_100299176.jpg

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, které slouží k rozvinutí lokální ekonomiky a k podpoře tvorby a udržení pracovních míst.

Výzva MAS Frýdlantsko – Rodiče a děti I

shutterstock_112832212.jpg

Dotace jsou určeny na podporu aktivit v zařízení pro děti předškolního a mladšího školního.

2. výzva MAS Hranicko – OPZ – Prorodinná opatření I.

shutterstock_155170766.jpg

Dotace jsou určeny pro osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Výzva MAS Slezská brána – Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na aktivity, které by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce.

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.