Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podporu zaměstnanosti

MAS Podhostýnska – OPZ – Sociální služby na Podhostýnsku

startup-849805__340

Dotace na podporu rozšíření kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Podpory dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
 • Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 505 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MAS Region Pošembeří – OPZ – Podpora sociálního začleňování II.

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

Výzva č. 9 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. – OPZ

team-spirit-2448837__340

Dotace na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to prostřednictvím podpory rozvoje programů a činností v oblasti sociálního začleňování na území MAS Šumavsko.

MAS České středohoří – OPZ – Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 2.výzva

homeless-857699__340

Dotace na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

4.výzva OPZ MAS Podchlumí – Zaměstnanost

homeless-857699__340

Dotace na podporu vzniku a rozvoj  nových existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území MAS Podchlumí.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.

čištění

Dotace bude podporovat vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

NEV34caa2_serv

Cílem této dotace je podpořit vznik nových pracovních míst a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin na trhu práce prostřednictvím jejich zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního trhu práce.

Výzva MAS Frýdlantsko – Rodiče a děti I

shutterstock_112832212.jpg

Dotace jsou určeny na podporu aktivit v zařízení pro děti předškolního a mladšího školního.

2. výzva MAS Hranicko – OPZ – Prorodinná opatření I.

shutterstock_155170766.jpg

Dotace jsou určeny pro osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Výzva MAS Slezská brána – Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na aktivity, které by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce.