Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na pomoc dětem

ČRA – Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku

moldova-1758836__340

Cílem této dotační výzvy je přispět ke stabilizaci, profesionalizaci, posílení kapacit a vybavení či k rozšíření služeb již existujících organizací, které se věnují podpoře rodin s dětmi s PAS či jinými genetickými poruchami v Moldavsku tak, aby jim bylo umožněno poskytovat kvalitní a dostupné služby co největšímu počtu klientů.

Nadace Naše dítě

shutterstock_112832212.jpg

Nadace Naše dítě vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí v roce 2015. Přihlásit se mohou právnické osoby, které realizují projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Program Včasná pomoc dětem od Nadace rozvoje občanské společnosti

shutterstock_96303500.jpg

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které realizují projekty zaměřené na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. Prioritní oblasti jsou Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Program CZ 04 – Ohrožené děti a mládež

Dotace, o které mohou žádat obce a kraje jsou určené na zavádění účinných opatření, vedoucích ku prospěchu zranitelných a ohrožených dětí a mládeže. Očekávanými výstupy programu bude zpracování transformačních plánů zaměřených na potřeby zranitelných dětí, mládeže a rodin. Pro tuto výzvu je alokována celková částka 52 542 557 Kč.

Granty z EHP fondů na ohrožené děti a mládež

Fondy Evropského hospodářského prostoru mají za cíl přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních nerovností a k posílení vztahů mezi přijímajícími státy (mezi něž patří také Česká republika) a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Globálně pak mají za cíl také „zlepšování životních podmínek ohrožených dětí a mládeže“. Na základě nelichotivého stavu sociální péče o děti a mládež v České republice, vyhlásilo Ministerstvo financí (jako zprostředkovatel) společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zastávajícím roli partnera programu, výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Podpořeny budou projekty, které se zaměřují na dlouhodobou udržitelnou strategii deinstitucionalizace péče o ohrožené děti, zejména pak děti mladší 3 let. Žádosti o grant lze podávat až do 30. září 2014 do 12:00 hod.