Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na pozemky

Program „Podpora nákupu půdy“

enviromenalni vzdelavani

Dotace na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců mohou získat malé a střední podniky, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis. Podpora je poskytována na podnikatelský záměr, jímž se rozumí nákup pozemků, v rámci vyhlášeného investičního programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy

shutterstock_155292674.jpg

Dotace na racionální prostorové uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území může získat Státní pozemkový úřad. 

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

shutterstock_151970384.jpg

Dotace na pořízení budov, staveb, strojů, nákup pozemku mohou získat fyzické osoby s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje. 

Podpora pro rozvoj zemědělských subjektů

Cílem Programu Zemědělec je vytvoření předpokladů pro rozvoj zemědělských podnikatelů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

Cílem Programu Podpora nákupu půdy je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014

Dotace na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu nemovitostí. Program je zaměřený na obce za účelem rozšíření nabídky pozemků s následnou výstavbou bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Dotace na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v rámci programu Podpora bydlení podprogramy zaměřené na dotace na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu nemovitostí. Dále se dotace týkají výstavby a pořízení nájemných bytů určených k sociálnímu bydlení.

Dotace EU na výzkum a vývoj – program Potenciál

Uvažujete o dotaci z  EU na výzkum a vývoj?

Využijte jedné z posledních možností získat dotace z EU na vybudování nebo rozšíření výzkumného a vývojového centra Vaší společnosti.

Pokud jste organizací působící  ve vybraných oblastech CZ-NACE a výsledky Vašeho výzkumu jsou využitelné ve výrobě, tak právě pro Vás je určen program Potenciál, díky kterému můžete získat dotaci až 100 milionů Korun na nákup, rekonstrukci a vybavení Vašeho výzkumného centra.