Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

ČRA – Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí Awasského jezera

hippopotamus-950051__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět ke zlepšení životního prostředí jezera Awassa a jeho okolí, a to prostřednictvím zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině. Specifickým cílem projektu je snížit znečištění a zanášení jezera Awassa sedimenty způsobenými nadměrným erozním smyvem půdy a organickým odpadem.

ČRA – Udržitelný rozvoj komunit Chráněné krajinné oblasti Aragvi

handshake-3139227__340

Dotace na podporu vzájemně provázaných intervencí zaměřených na udržitelný rozvoj oblasti, zejména prostřednictvím podpory komunitního turismu a zemědělství, posílení kvality vzdělávání a sociálního rozvoje (včetně zdravotnictví).

ČRA – Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie

coffee-549630__340

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem „Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate“ s cílem dalšího posilování systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve vybraných kebelích a zajištění udržitelného rozvoje obživy místních komunit.

OP PIK – I. výzva Spolupráce – klastry ITI Olomouc – kolektivní výzkum

business-3152586__340

Dotace na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

ČRA – Nastavení standardů kvality provozu a poskytování lékařské péče Onkologického screeningového centra v Zugdidi (Gruzie)

hospital-1822457__340

Dotace na poskytování kvalitních a komplexních onkologických screeningových služeb v regionu Samegrelo, prostřednictvím zajištění dlouhodobého a udržitelného fungování onkologického screeningového centra ve městě Zugdidi.

Norské fondy – Program na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

handshake-3139227__340

Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. Program dále podporuje sociální dialog a přispívá k lepší připravenosti zemí na výzvy související s vysokou nezaměstnaností a zajištěním principů důstojné práce v úzké spolupráci s partnery z Norska.

Česko-německý fond budoucnosti – program Začínáme

youngsters-249963__340

Česko-německý fond pro nová či obnovená projektová partnerství nabízí zjednodušený program podpory „Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných projektů v různých oblastech.

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Destinační management

Dotace povede k růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.

Výzva k podání návrhů společenských česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 – 2020

shutterstock_155779511.jpg

Dotace na podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.