Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na projekty v oblasti vodárenství

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_132314486.jpg

Dotace na podporu staveb vodního hospodářství v Jihomoravském kraji můžou zájemci dostat v průběhu roku 2018. Dotační program má tři podprogramy: První podprogram je zaměřen na podporu v oblasti vodárenství, druhý na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a třetí podprogram na podporu staveb protipovodňové ochrany.

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj vyhlásil pro rok 2014 dotační program v oblasti životního prostředí. Dotační program je nazván: Zvláštní účet pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje. Předmětem dotace je podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy. V rámci tohoto programu může žadatel získat až 70 % celkových uznatelných výdajů. Zájemci o tuto dotaci můžou být obce a dobrovolné svazky obcí a mohou o ni žádat průběžně v roce 2014. Dotační program má tři podprogramy.