Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

Město Olomouc – Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Olomouc_CZ_CoA

Cílem podpory je umožnit realizaci mimořádných aktivit, které z časových či obsahových důvodů nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce a tím dát šanci na jejich realizaci.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

shutterstock_107814275.jpg

Podpora subjektů zajišťujících sportování dětí a mládeže jako jednoho z důležitých aspektů prevence sociálně-patologických jevů a dále podpora subjektů propagujících město cestou sportu.

Program víceleté podpory cestovního ruchu statutárního města Olomouce

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Účelem dotačního programu je podpora mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných projektů a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj cestovního ruchu  statutárního města Olomouce a pro jeho návštěvníky.

Státní fond kinematografie – Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie

shutterstock_139584668.jpg
Podpora je určena pro každoročně pořádané akce konané v roce 2017 i jednorázové akce, jejichž primární hodnotou je propagace české kinematografie jako celku (ne jednotlivého kinematografického díla) v českém i mezinárodním prostředí.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

shutterstock_153998516.jpg

Cílem dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary. Jedná se zejména o prohlubování existujících partnerských vztahů, dále pak  podpora nových veřejně prospěšných projektů v rámci začleňování města do evropských struktur a s tím související partnerské spolupráce v rámci různých projektů.

Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

obr (2)
Dotace je určena na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce, projekty vytvářející výrazné umělecké dílo, kulturní činnost subjektů, které vytváří kulturní hodnoty na území Statutárního města Ústí nad Labem a na realizaci akce krajského, celorepublikového  či mezinárodního charakteru (reprezentace).

Interreg V-A Česká republika – Polsko – Technická pomoc

publikace_140

Jedná se o finanční podporu, která má  zabezpečit  kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd. Finanční alokace činí téměř 16 mi. EUR.

Město Plzeň – Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017-2019

shutterstock_55698064.jpg

Jedná se o finanční podporu projektu „Živá ulice“, který je originální letní kulturní událostí města, a to prostřednictvím kulturní animace veřejného prostoru (na náměstích, ulicích, v sadovém okruhu, pěších zónách, na nábřeží, v hudebních a tanečních klubech, zahradních restauracích, muzeích, galeriích apod.). Prostory mohou být jak městské, tak ve vlastnictví třetích osob.