Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

MEDIA – Propojení kultury a audiovizuálního obsahu prostřednictvím digitálních technologií

web-3706562__340

Podpora je určena pro projekty zahrnující audiovizuální aspekt a aspekt nové digitální technologie, které by měly být realizovány alespoň v jedné z těchto oblastí: muzea, živá vystoupení a/nebo kulturní dědictví.

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

Podpora činnosti mikroregionů v Jihočeském kraji

analysis-1841158__340

Cílem programu je podpořit provozní výdaje mikroregionu: nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

geometry-1044090__340

Dotace na podporu přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií, průmyslu a spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Nadace Proměny – Grantová výzva 2018 – Proměň své město

bridge-2767545__340

Program Proměň své město se zaměřuje na podporu těch, kdo vlastní iniciativou napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru ve městech a obcích a zároveň aktivně rozvíjejí vztah veřejnosti k okolnímu prostředí.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

MMR PORV – Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

shutterstock_154867409.jpg

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Grantový dotační program MAS Český les – Bavíme sami sebe

shutterstock_90430603.jpg

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Destinační management

Dotace povede k růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.