Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

MAS Rozkvět 5. výzva z Programu rozvoje venkova

shutterstock_127446179.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Destinační management

Dotace povede k růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.

Město Olomouc – Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Olomouc_CZ_CoA

Cílem podpory je umožnit realizaci mimořádných aktivit, které z časových či obsahových důvodů nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce a tím dát šanci na jejich realizaci.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

shutterstock_107814275.jpg

Podpora subjektů zajišťujících sportování dětí a mládeže jako jednoho z důležitých aspektů prevence sociálně-patologických jevů a dále podpora subjektů propagujících město cestou sportu.

Program víceleté podpory cestovního ruchu statutárního města Olomouce

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Účelem dotačního programu je podpora mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných projektů a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj cestovního ruchu  statutárního města Olomouce a pro jeho návštěvníky.

Státní fond kinematografie – Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie

shutterstock_139584668.jpg
Podpora je určena pro každoročně pořádané akce konané v roce 2017 i jednorázové akce, jejichž primární hodnotou je propagace české kinematografie jako celku (ne jednotlivého kinematografického díla) v českém i mezinárodním prostředí.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

shutterstock_153998516.jpg

Cílem dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary. Jedná se zejména o prohlubování existujících partnerských vztahů, dále pak  podpora nových veřejně prospěšných projektů v rámci začleňování města do evropských struktur a s tím související partnerské spolupráce v rámci různých projektů.

Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

obr (2)
Dotace je určena na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce, projekty vytvářející výrazné umělecké dílo, kulturní činnost subjektů, které vytváří kulturní hodnoty na území Statutárního města Ústí nad Labem a na realizaci akce krajského, celorepublikového  či mezinárodního charakteru (reprezentace).