Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na provozní náklady

MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I – OP Zaměstnanost

businessman-2606506__340

Dotace na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky a environmentální sociální podniky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Integrační sociální podnik, Environmentální sociální podnik:
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 450 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Rozvoj sociálního podnikání

welder-673559__340

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Výzva č. 2/19 – OPZ – MAS Karlštejnsko – 04 Sociální podnikání

cheese-3569959_960_720

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska – Sociální podnikání III. – OP Z

hub-1985520_960_720

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Víceletá podpora sportovní činnosti v Olomouckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na podporu provozu, oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, na podporu celoroční sportovní činnosti střešních sportovních organizací, na humanitární podporu fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti Československa, České republiky a mají trvalé bydliště v regionu Olomouckého kraje a na služby spojené s podporovanou sportovní činností.

Olomoucký kraj – Podpora venkovských prodejen

shopping-879498__340

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji.

MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. – IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

company-186980__340

Dotace na vznik nového sociálního podniku a rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Podpora sociálního podnikání MAS 21 – II. – OPZ

cheese-21824__340

Dotace na vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.