Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na provozní náklady

Víceletá podpora sportovní činnosti v Olomouckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na podporu provozu, oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, na podporu celoroční sportovní činnosti střešních sportovních organizací, na humanitární podporu fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti Československa, České republiky a mají trvalé bydliště v regionu Olomouckého kraje a na služby spojené s podporovanou sportovní činností.

Olomoucký kraj – Podpora venkovských prodejen

shopping-879498__340

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji.

MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. – IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

company-186980__340

Dotace na vznik nového sociálního podniku a rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Podpora sociálního podnikání MAS 21 – II. – OPZ

cheese-21824__340

Dotace na vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

cheese-21824__340

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

MAS České středohoří – OPZ – Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 2.výzva

hub-1985520_960_720

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Výzva MAS Rozkvět, z.s. – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – II.

handshake-3139227__340

Cílem podpory je udržení stávajících sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit stávajících druhů sociálních služeb i zprovoznění nově poskytovaných druhů sociálních služeb, případně vznik nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách, eventuálně dalších doprovodných služeb.

Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stádiu onemocnění v Olomouckém kraji

nurse-2683782__340

Dotace na podporu provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Těmto pacientům tak bude umožněno dožít poslední dny života v domácím prostředí, při zachování důstojnosti a při zajištění kvalitní zdravotní péče.