Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukce

MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

25. výzvu IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Město České Budějovice – IROP – 25. výzva Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

architecture-1122359__340

Dotace na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Celoživotní vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro celoživotní vzdělávání.

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Rozvoj sociálních služeb

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město Liberec – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL III – IROP

child-865116__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení

kids-1093758__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Hustopečsko – IROP – 4.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Zázemí pro vzdělávání-Podpora předškolního vzdělávání

kid-2736596__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro vzdělání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Podhůří Žlezných hor–IROP–Inovace školních výukových programů

children-593313__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.