Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci infrastruktury

MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Rozvoj komunitních center

team-spirit-2448837__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Dolnobřežansko – IROP – Bezpečná doprava v obci

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro  chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a  tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností  pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro  pěší.

MAS Jemnicko – IROP – Bezpečnost dopravy

bicycle-trail-961055__340

Dotace půjde na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I.,II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

7. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.2-Přestupní terminály

escalator-283448__340

Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury.

6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II

prechod

Dotace jsou poskytovány na zvýšení bezpečnosti v dopravě či na zlepšení infrastruktury v cyklodopravě na území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD.

11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů

shutterstock_133855310.jpg

Výzva č. 11 „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ cílí na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+ R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

1.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I.

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu přestupních terminálů a parkovišť a podpora zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg

Dotace na projekty obnovy a rozvoje venkova, integrovaných projektů, osvětovou, poradenskou a vzdělávací činnost. Projekty musí být zaměřené na hospodářský rozvoj obcí, regionů, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

Dotační možnosti v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji jsou aktuálně otevřeny výzvy na podporu cykloturistiky a na zlepšení místních komunikací. Je podporován také rozvoj města Plzeň a projekty pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Dotační možnosti se věnují také vzdělávání občanů nebo zlepšování poskytování sociálních služeb.

Tři české projekty placené z fondů EU se dostaly na seznam nejpřínosnějších projektu

Převzatá TZ: Zelené NGOs: Fondy EU nemizí pouze v kapsách korupčníků, ale podporují i smysluplné projekty

Prostředky z evropských fondů nejsou pouze utápěny v nesmyslných projektech, ale existují i zářné příklady, kdy bylo jejich využití efektivní. Tvrdí to trojice ekologických organizací, která dnes v Bruselu zveřejnila mapu nejpřínosnějších projektů placených z fondů EU. Z České republiky byly vybrány hned tři.

Někoho možná postoj zelených organizací překvapí. Většinou totiž z úst jejich zástupců slýcháme, že prostředky z evropských fondů nekončí tam, kde by měly, a mnohdy jsou využívány na nepřínosné projekty. Dnes je tomu ale jinak. Trojice bruselských ekologických organizací, s nimiž spolupracuje i české Hnutí Duha, totiž představilo mapu přínosných projektů, které jsou spolufinancovány evropskými prostředky z Fondu soudržnosti.

„Tyto projekty jsou důkazem, že naše peníze nemusí být zbytečně zality do betonu nebo proletět komínem. Peníze z rozpočtu Evropské unie by měly jít na projekty zlepšující život každého z nás. Budou-li zaměřeny na úsporné zacházení se surovinami, mohou zajistit jak ekonomické oživení, tak ochranu životního prostředí,“ nechal se slyšet Pavel Přibyl z Hnutí Duha.

Zářné příklady z ČR

Své zastoupení mezi „ukázkovými příklady“ má i Česká republika. Patří mezi ně rekonstruovaná škola ve Slivenci, jež nyní díky fondům EU potřebuje k vytápění naprosté minimum energie, projekt na podporu domácího kompostování a motivace ke snazšímu třídění odpadu přímo u domu v Trojanovicích a Zubří a znovuobnovená železniční doprava mezi českým Tanvaldem a polskou Jeleni Gorou. Její přínos spočívá v tom, že jednak usnadnila cestování místním lidem a také přispěla ke zvýšení atraktivity příhraničního regionu.

Například ve Velké Británii zelené organizace ocenily testovací centrum pro větrné turbíny v severovýchodní Anglii, silniční mosty pro zvěř na slovensko-rakouských hranicích, zřízení cyklostezek v maďarském městě Veszprém, tři nové linky metra v bulharské Sofii či autobusy jezdící na bioplyn v estonském městě Tartu.

Kontroverzní projekty

Jak již bylo řečeno výše, chvála zelených organizací na adresu projektů financovaných Bruselem není příliš častá. Jedna z jejich posledních kritik, o které EurActiv také informoval, se například zaměřila na nováčky z řad členských států EU. Země ze střední a východní Evropy prý vynaložily, nebo se na to teprve chystají, téměř 16 miliard eur na kontroverzní projekty, jež škodí životnímu prostředí. Česká republika mezi celkem sedmi zkoumanými zeměmi dominovala (EurActiv 3.2.2012).

Organizace se tenkrát opřely do projektů výstavby úseku dálnice D8 mezi Prahou a Drážďanami, který prochází přes chráněné České Středohoří, úseků na rychlostních silnicích mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi nebo v okolí Českého ráje, a také rekonstrukce železničního mostu v Kolíně.

Nelíbila se jim ani dostavba rychlostní silnice mezi Olomoucí a Břeclaví či mezi Brnem a Vídní, která vede v bezprostřední blízkosti některých památek zařazených na seznam UNESCO (např. Pálava či Lednicko-Valtický areál) nebo NATURA 2000.“

Zdroj: www.euractiv.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková