Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

4. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROPCyklo/dopravní infrastruktura

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b, nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a rekonstrukci terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

15. výzva-ITI-Praha-SC 1.2-Terminály III

woman-69695__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a samostatných parkovacích systémů.

Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů

klatovy-3235062_960_720

Dotace na rekonstrukce, opravy a úpravy, které zvýší estetickou hodnotu objektů nacházející se v Městské památkové rezervaci Nový Jičín a v odůvodněných případech i mimo její ochranné pásmo.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy

family-3381869__340

Dotace na výstavbu mateřských škol, práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

21. výzva-IPRÚ-České Budějovice v rámci Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy.

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

MAS Českomoravské pomezí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

paint-2108185__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 1: DOPRAVA – NAŠE BEZPEČNOST – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a na rekonstrukci modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce.

MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy (I.)

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace či železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.