Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

MAS Sdružení Růže – IROP – Revitalizace souboru vybraných památek

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou obnovení památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

MAS Sdružení Růže – IROP – Cyklodoprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Jihozápad – IROP – Předškolní vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

10. Výzva MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (III.)

bulgaria-83976_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ –IROP– 1.výzva MAS -Bezpečnost dopravy I

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura II.

traffic-lights-242323__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace, výstavby chodníků podél komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

MAS – Střední Polabí – IROP – Komunitní centra

sustainability-3300869__340

Dotace na stavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnovu památek, na rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů a na modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava III.

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.