Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

Město Louny – Fond oprav

painter-2751665__340

Zápůjčky na opravy, rekonstrukci a rozšíření bytového fondu na katastrálním území Louny, Brloh a Nečichy.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ

university-2704306__340

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

MAS Rožnovsko – IROP – Sociální služby

asia-1822460__340

Tato dotace bude podporovat nákup, rekonstrukce, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – I.

girl-3038974__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

1.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – I.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

13. výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2-Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – II.

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS – Střední Polabí – IROP – Mateřské školy

kids-2985782__340

Dotace přispívá na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

shutterstock_50572087.jpg

Výzva č. 13 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

MPO Program ENERG

eko-energie-06-150x150

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie.

Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2 tisíc obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020.