Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

Město Liberec – 23. výzva IPRÚ – SC 1.1 – Silnice II. a III. třídy

landscape-3535939__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace silnic II. a III. třídy na území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

Výzva MAS NAD ORLICÍ – IROP – Komunitní centra II

skoda-octavia-3269945__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Základní školy II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pomalší – IROP – Sociální podnikání

cheese-3569959_960_720

Dotace na podporu výstavby, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení

boy-160168__340

Dotace na podporu infrastruktury v základních školách a infrastruktury pro celoživotní.

Město Plzeň – Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci a modernizaci silnic a výstavbu vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a výdaje na rekonstrukci a modernizaci úseků silnic II. třídy jsou nezpůsobilé.

19. výzva – ITI Olomouc – SC 3.1 – Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

lock-2405671__340

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

14. výzva – ITI Ostrava – SC 1.2 – Přestupní terminály II.

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

20. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.2 – Terminály IV. – IROP

parking-427955__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.