Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj komunitních center

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

NEMOVITOSTI – ITI Olomouc – II. výzva – OP PIK

shutterstock_136361384.jpg

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

II. Výzva Školicí střediska – ITI Olomouc – OP PIK

confident-3003944_960_720

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

MAS Střední Povltaví – IROP – Bezpečná a šetrná doprava 1

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

2. VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Sociální bydlení

real-estate-3297625__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

4. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.–IROP–Cyklo/dopravní infrastruktura

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Výzva č. 6 MAS Prostějov venkov o.p.s.– IROP – Bezpečnost dopravy II.

sidewalks-185528__340

Dotace na modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Podhorácko – IROP – Komunitní centra – místa života II.

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pomalší – IROP – 2. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.