Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na semináře

EFEKT – 2B SEMINÁŘE – Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019

success-1093891__340

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.

Výběrové řízení na téma „Mezinárodní souvislosti roku 1968“

shutterstock_139584668.jpg

Předmětem řízení je výběr projektů s cílem stimulovat veřejnou diskusi o zahraničně politickém rozměru Pražského jara a o mezinárodních souvislostech éry 60. let v západní Evropě.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 7

Výzva je zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Podpořeny budou projekty vedoucí ke stabilizaci dlouhodobých a zavedených programů EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a dalšího vzdělávání (včetně vzdělávání pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech).

Město Chomutov – Dotační program Kultura a kreativita

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, především občanů Chomutova mohou získat právnické a fyzické osoby, školy a školská zařízení. Jedním z cílů subvence je podpora talentovaných osob se vztahem k městu. Dotační program se vztahuje na autorskou i interpretační sféru všech oblastí umění, kultury a kreativity. 

Město Chomutov – Dotační program Komunitní rozvoj

shutterstock_155351414.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit, které přispějí k oživení veřejného prostoru, povedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a k rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Olomoucký kraj – Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství nebo na poradenskou činnost mohou získat fyzické a právnické osoby v Olomouckém kraji. 

II. Výzva na Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci

images (1)

Dotace na financování pro usnadnění bilaterální spolupráce mezi organizacemi z České republiky a z donorských států. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace.

Podpora regionálního značení v Olomouckém kraji

stažený soubor

Cílem dotačního titulu Podpora regionálního značení je podpora regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje. Podpora je zaměřena na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagaci místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

shutterstock_155822909.jpg

Dotace na podporu projektů nestátních neziskových organizací, jejichž realizace bude ukončena v roce 2018. Projekty by měly být zaměřeny na spolupráci se zahraničím, na pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí či uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí.