Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na školy

MŠMT – Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

people-2557396__340

Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

4. VÝZVA MAS BOHDANEČSKO – IROP – INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

třída

Dotace na stavební úpravy učeben a pořízení vybavení v klíčových kompetencích ZŠ a SŠ (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, informatika) a na modernizaci prostor a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

10. výzva-ITI-Ostrava_SC 2.4-Základní školy

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ

university-2704306__340

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

MAS KJH – IROP – INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

třída

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

3. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – MODERNIZACE ŠKOL I

Tato dotace má pomoci ke zlepšení infrastruktury základních škol, infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol. V rámci tohoto programu budou podporovány stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a řemeslné obory), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na infrastrukturu vzdělávání na území MAS Brána Brněnska. Podporováno je předškolní vzdělávání, infrastruktura základních a středních škol či infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Výzvy č. 12 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_75083293.jpg

Dotaci na podporu infrastruktury základních škol a infrastrukturu pro předškolní vzdělávání mohou získat např. neziskové organizace, školy, obce a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Místem realizace je území MAS Přemyslovské střední Čechy.

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

shutterstock_153506372.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a další aktivity v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, lze získat na území Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka.