Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na školy

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na infrastrukturu vzdělávání na území MAS Brána Brněnska. Podporováno je předškolní vzdělávání, infrastruktura základních a středních škol či infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

projektova_dokumentace

Výzvy č. 12 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

4.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_75083293.jpg

Dotaci na podporu infrastruktury základních škol a infrastrukturu pro předškolní vzdělávání mohou získat např. neziskové organizace, školy, obce a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Místem realizace je území MAS Přemyslovské střední Čechy.

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

shutterstock_153506372.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a další aktivity v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, lze získat na území Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka.

6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část

shutterstock_153270923.jpg

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část

shutterstock_153270134.jpg

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

4.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I.

shutterstock_109528268.jpg

Dotace na podporu infrastruktury základního, středního a vyšších odborných škol. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

3.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace základních škol I.

shutterstock_119455231.jpg

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol a rozšiřování kapacit kmenových učeben.

6.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu základních, středních a vyšších odborných škol. Projektové záměry musí být v souladu s Místním/Krajským akčním plánem vzdělávání.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

shutterstock_155208767.jpg

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.