Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Mezi Hrady – Vyzva 2 – OPZ – Sociální služby

elderly-1461424__340

Dotace na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v regionu MAS  Mezi Hrady a na podporu sociálního začleňování.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Rozvoj sociálních služeb

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

OP Zaměstnanost – Nová řešení pro tíživé sociální problémy

hands-460865__340

Dotace na podporu zvýšení kvality služeb poskytovaných servisními organizacemi prostřednictvím orientace na reálné potřeby klientů, analýzy systému poskytování služeb a principů učící se organizace.

MAS Ploština – IROP – Rozvoj sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS SERVISO – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj komunitních center, jejich výstavbu, rekonstrukci, úpravy objektů a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A3 Zázemí sociální inkluze – II.

help-164755__340

Dotace na stavební úpravy a nákup budovy umožňující zajištění či zkvalitnění sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Výzva č. 5 – OPZ – MAS Podhorácko – Sociální služby – II.

wheelchair-749985__340

Dotace na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v regionu MAS Podhorácko a na podporu sociálního začleňování.

Karlovarský kraj Vyhlášení Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019

stair-lift-1796216__340

Dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků – opatření 4

hand-2906458_960_720

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.