Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.–IROP–Komunitní centraI.

lifebelt-1463427__340

Dotace na rekonstrukce, úpravy a výstavbu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby II.

adult-3368246_960_720

Dotace na podporu vytvoření nových a rozšíření stávajících sociálních služeb a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu.

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb

pomoc

Dotace na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.)

real-estate-3297625__340

Dotace na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby

woman-3188744__340

Dotace na nákup, rekonstrukci, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Podpora sociálního začleňování

help-1265227__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

5.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Komunitní centra-I.

stair-lift-1796216__340

Dotace na rozvoj komunitních center včetně sociálních služeb, které budou napomáhat osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením.

MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I

lifebelt-1463427__340

Dotace na podporou vybraných sociálních a návazných služeb, které přispějí ke zvyšování kvality životních podmínek osob vyčleněných nebo ohrožených vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit.

MAS Rožnovsko – IROP – Sociální služby

asia-1822460__340

Tato dotace bude podporovat nákup, rekonstrukce, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

hospice-1797305__340

Dotace na dostupnost a rozvoj sociálních  služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.