Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

OPZ -Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

woman-3188745__340

Dotace na rozvoj ambulantních sociálních služeb, které mají za cíl podpořit terénní služby a to především v zajištění co nejdelšího setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Sociální služby a sociální bydlení

house-2368389_960_720

Dotace bude směřovat na projekty zaměřující se na vybudování zázemí pro terénní služby nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb, sociální prevence či odborného sociálního poradenství.

18. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-IROP-Sociální infrastruktura II

key-2323278__340

Cílem této dotace je podpořit program  na rozvoj infrastruktury pro sociální služby a služby navazující včetně rozvoje infrastruktury komunitních center a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení.

4.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Podpora sociálních služeb

stair-lift-1796216__340

Tato výzva má za úkol podpořit výstavbu a rekonstrukci domů s pečovatelskou službou, sociálních bytů, ordinací lékařů a ostatních zařízení pro sociální integraci.

Výzva MAS Bystřičky – Sociální služby a sociální práce II.

recreation-31088_960_720

Dotace je určena na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb.

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální služby

hospice-1797305__340

Dotace bude sloužit na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti.

Výzva MAS Střední Polabí, z.s. – Opatření CLLD 6 – Sociální práce I.

lifebelt-160144__340

Dotace bude poskytována na provoz komunitních center, kde budou mít zázemí i poskytovatelé registrovaných soc. služeb. Provoz komunitních center tedy povede k podpoře komunitního života a integraci sociálně ohrožených skupin.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Infrastruktura pro sociální služby – I.

asia-1822460__340

Dotace přispívá na vybudování zázemí infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby – terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách.

MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. – IROP – Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb

shutterstock_155219123.jpg

Dotace podporuje rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení) a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce

shutterstock_153866099.jpg

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center s aktivitami, které mají sociální rozměr s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob.