Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

4. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

lifebelt-160144__340

Dotace na vytvoření nových a zkvalitněn stávajících služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. – MAS Rokytná, o.p.s. – OPZ

house-1407562_960_720

Dotace na rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center.

Výzva MAS Ploština – Sociální služby – I – OPZ

help-164755__340

Dotace na zajištění kvalitní a dostupné sociální služby, poskytované jak pobytovou, ambulantní tak terénní formou.

Výzva MAS Brána Písecka – Sociální služby a sociální začleňování (II.) – OPZ

hand-2906458__340

Dotace na podporu programů a činností realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

Výzva MAS Lípa pro venkov _OPZ _Sociální služby _ V.

help-3049553__340

Dotace na podporu sociálně terapeutických dílen, poskytováním služeb následné péče, osobní asistencí a poskytováním odlehčovacích služeb a dalších sociálních služeb.

2. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

OPZ-Podpora sociálního začleňování – Výzva č. 5 MAS Strakonicko, z. s.

hand-2906458__340

Dotace na komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

8. Výzva MAS Opavsko – Sociální služby a sociální začleňování 2018

hand-2906458__340

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc.

Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

hospice-1797305__340

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

5. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze II.

wheelchair-749985__340

Cílem výzvy MAS je zkvalitnění stávajících či zajištění nových služeb vedoucích k inkluzi osob sociálně vyloučených, ohrožených sociálním vyloučením či osob zdravotně znevýhodněných.