dotace na sport | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji.

MŠMT – Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019

sport-862277__340

Účelem dotace pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu

football-2853590_960_720

Dotace bude sloužit na zajištění a pořádání vybraných akcí rekreačního a náborového charakteru, především se zaměřením na mládež, a vybraných akcí s dlouholetou tradicí a k reprezentaci města Kolína.

MŠMT Podprogram 133D 524 Významné sportovní akce

5586

Dotace na projektové a přípravné činnosti, inženýrskou činnost, stavební práce úzce související s daným projektem a prvotní dodávky interiérového vybavení.

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

images

Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

shutterstock_107814275.jpg

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

Město Cheb – Grantový program na jednorázové akce pořádané ve II. pololetí roku 2018

shutterstock_60280690.jpg

Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací, a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní.

Město Písek – Záštity starostky 2018

shutterstock_60280690.jpg

Dotačním programem Záštita starosty/starostky se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Podpora kolektivního výkonnostního sportu u nejúspěšnějších kolektivů reprezentujících Jihočeský kraj v nejvyšších pravidelných celostátních soutěžích řízených příslušným sportovním svazem v dané sportovní disciplíně v kategorii dospělých.