Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS

stadium-3238986__340

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ZPS S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ

canoeists-422773__340

Dotace na podporu střešních organizací s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, které působí na základě mezinárodní autority.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS

hands-1429672__340

Dotace je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců.

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

Vrcholový a výkonnostní sport v KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

hurdles-1503753__340

Dotace podporující činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR v kategorii dospělých.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací pro r. 2019 – REPREZENTANT ČR

sport-862277__340

Cílem tohoto programu je podpora mladých reprezentantů ČR, kteří svou sportovní činností reprezentují ČR i svoje město v zahraničí.

Praha 12 – udělování grantů v oblasti sportu a volného času na rok 2019

hurdles-1503753__340

Dotace na podporu činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji.

MŠMT – Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019

sport-862277__340

Účelem dotace pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.