Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže

spot-862274__340

Dotace na podporu zajištění kvalitní přípravy sportovců výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR včetně nominačních závodů.

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Město Hrušovany nad Jevišovkou – Volný čas + sociální a rodinná politika – zájmové kroužky a jednorázové akce

volleyball-team-1561544__340

Dotace na spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v oblasti práce mládeže, tělovýchovy a sportu, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

MŠMT – Výzva Organizace sportu – Univerzitní sport

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) apod.).

MŠMT – Organizace sportu – Olympijské a paralympijské hnutí

hands-1429672__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340

Dotace na na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS v Jihočeském kraji

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na podporu činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje.

Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji

tartan-track-2678544__340

Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.

Víceletá podpora sportovní činnosti v Olomouckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na podporu provozu, oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, na podporu celoroční sportovní činnosti střešních sportovních organizací, na humanitární podporu fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti Československa, České republiky a mají trvalé bydliště v regionu Olomouckého kraje a na služby spojené s podporovanou sportovní činností.

MŠMT – Výzva organizace sportu 2019 – Sportovní svazy

basketball-1476010__340

 Dotace na podporu organizací sportu prostřednictvím sportovních svazů.