Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji

tartan-track-2678544__340

Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.

Víceletá podpora sportovní činnosti v Olomouckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na podporu provozu, oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, na podporu celoroční sportovní činnosti střešních sportovních organizací, na humanitární podporu fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti Československa, České republiky a mají trvalé bydliště v regionu Olomouckého kraje a na služby spojené s podporovanou sportovní činností.

MŠMT – Výzva organizace sportu 2019 – Sportovní svazy

basketball-1476010__340

 Dotace na podporu organizací sportu prostřednictvím sportovních svazů.

NROS – Grantová výzva Gambrinus – Kopeme za fotbal

football-1419954__340

Cílem podpory je finanční investice směřující ke zvýšení úrovně fotbalového zázemí klubu.

Jihočeský kraj – Podpora lyžařských výcvikových kurzů

chairlift-2080001__340

Cílem programu je finanční podpora žáků středních škol, kteří se z ekonomických důvodů nemohou zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu.

Jihočeský kraj – Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu pořádání republikově nebo mezinárodně významných aktivit v oblasti sportu na území Jihočeského kraje. Jedná se především o mistrovství ČR, mistrovství Evropy, mistrovství světa, českého, evropského nebo světového poháru, příp. jiné aktivity s významným mezinárodním přesahem, které přispívají k prezentaci Jihočeského kraje.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS

stadium-3238986__340

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ZPS S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ

canoeists-422773__340

Dotace na podporu střešních organizací s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, které působí na základě mezinárodní autority.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS

hands-1429672__340

Dotace je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců.