Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

images

Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

shutterstock_107814275.jpg

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

Město Cheb – Grantový program na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2018

shutterstock_60280690.jpg

Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací, a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní.

Město Písek – Záštity starostky 2018

shutterstock_60280690.jpg

Dotačním programem Záštita starosty/starostky se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Podpora kolektivního výkonnostního sportu u nejúspěšnějších kolektivů reprezentujících Jihočeský kraj v nejvyšších pravidelných celostátních soutěžích řízených příslušným sportovním svazem v dané sportovní disciplíně v kategorii dospělých.

MŠMT – Mimořádná výzva na rok 2017 – vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. – 2. kolo

shutterstock_107814275.jpg

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost. MŠMT vyhlášením tohoto programu podporuje rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků rozvíjejících občanskou společnost. Dalším cílem programu je především podpora zvyšování členské základny v organizovaném sportu a činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni

shutterstock_150366119.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

15122-top_foto1-pamu0

Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2017 (do 12 hodin).

Liberecký kraj – Individuální žádost o dotaci

shutterstock_96303500.jpg

Jedná se o dotační titul pro možnost podání žádosti o dotaci v případě, kdy není možné žádat z Dotačního fondu Libereckého kraje.