Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportoviště

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

Město Brno – Program Podpory sportu pro rok 2018

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na zabezpečení celoroční sportovní činnosti na území města Brna.

Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit městské části Praha 4

shutterstock_152206601.jpg

Dotace na sportovní a tělovýchovné aktivity na území městské části Praha 4. Podporované jsou aktivity dětí a mládeže, jednorázové sportovní akce nebo sportovní akce pro seniory.

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu sportu – rozvoj a údržba sportovišť

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na rekonstrukci, údržbu a opravu sportovišť a tělovýchovných zařízení mohou získat právnické a fyzické osoby na území města Hradec Králové. 

Královéhradecký kraj – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

obsah377_6_big

Dotační program je určen pro zachování, obnovu a údržbu venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. Celková alokace je 16 000 000 Kč.

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji

15122-top_foto1-pamu0

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a sportovních činností na území kraje – oblast tělovýchovy a sportu. Program je rozdělen do dvou okruhů: A: Technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť. Pořízení, oprava a údržba strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu. B: Provozní výdaje na úhradu dopravy, ubytování, pojištění majetku, nákupu kancelářských potřeb apod. 

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v Plzeňském kraji

15122-top_foto1-pamu0

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program na poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Program má přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.

ROP SM Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na modernizaci a zpřístupňování sportovišť základních škol, oprávněným žadatelem je statutární město Olomouc a jí zakládané organizace.

Školní sport a tělovýchova v Libereckém kraji

shutterstock_140333755.jpg

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.  Jedná se o podporu základních a středních škol sídlících v Libereckém kraji v nákupu nových nebo obnově stávajících sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí a také úhradu nákladů souvisejících s využitím venkovních školních hřišť širokou veřejností.

Program obnovy venkova v Královehradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. Z příspěvku lze hradit náklady bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací objektů.