Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportoviště

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Rozvoj a údržba sportovišť

tartan-track-2678544__340

Dotace na údržbu a zlepšování technického stavu sportovních a tělovýchovných zařízení ve městě navazuje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji

football-2853590_960_720

Dotace na podporu sportovní infrastruktury v Libereckém kraji, zlepšení občanské vybavenosti v oblasti tělovýchovy a sportu a dále také na  zvýšení bezpečnosti při sportu.

MŠMT Podprogram 133D 622 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Sportovní infrastruktura

branka

Podprogram slouží na rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení sportovní veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Město Brno – Program Podpory sportu pro rok 2019

Dotace na zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, činnosti, uspořádání jednotlivých sportovních akcí či účasti na soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.

Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit městské části Praha 4

shutterstock_152206601.jpg

Dotace na sportovní a tělovýchovné aktivity na území městské části Praha 4. Podporované jsou aktivity dětí a mládeže, jednorázové sportovní akce nebo sportovní akce pro seniory.

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu sportu – rozvoj a údržba sportovišť

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na rekonstrukci, údržbu a opravu sportovišť a tělovýchovných zařízení mohou získat právnické a fyzické osoby na území města Hradec Králové. 

Královéhradecký kraj – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační program je určen pro zachování, obnovu a údržbu venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. Celková alokace je 16 000 000 Kč.