Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní aktivity

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.

Město Železný Brod – Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti

basketball-1476010__340

Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2019 vyhlašuje Městský úřad v Železném Brodě za účelem celoroční podpory sportovní a tělovýchovné činnosti na území města.

ŠKO-ENERGO FIN – Grantový program „Energie pro děti“

folklore-996388__340

Společnost ŠKO-ENERGO FIN vyhlašuje pro rok 2019 grantový program „Energie pro děti“. Tento program zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie, kultury a vzdělávání dětí a mládeže.

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340

Dotace na na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

basketball-1476010__340

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Program podpory pravidelné sportovní činnosti

tartan-track-2678544__340

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport, ohodnotit výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Ústecký kraj – „Podpora mládeže 2019“ – Sport

ballet-3301195_960_720

Dotace na podporu a zkvalitnění přípravy sportovců v soutěži jednotlivců a družstev, kteří jsou členy sportovních oddílů a klubů, krajských svazů a organizacích určených pro výběry Olympiád dětí a mládeže.

Městská část Praha 13 – Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

shutterstock_155208767.jpg

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.