Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní areály

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

MŠMT Podprogram 133D 622 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Sportovní infrastruktura

branka

Podprogram slouží na rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení sportovní veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Město Brno – Program Podpory sportu pro rok 2019

Dotace na zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, činnosti, uspořádání jednotlivých sportovních akcí či účasti na soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.

Město Domažlice – Otevřená sportoviště v roce 2018

Dotace na umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na sportovní akce krajského významu, na podporu kolektivního sportu, v kterém hrají kluby sídlící v Libereckém kraji nejvyšší soutěž, podpora významných sportovních areálů, mimořádných sportovních akcí a sportovní struktury v Libereckém kraji.

Výzva 55/2014 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko z ROP Střední Morava

Dotace na zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Dotace lze získat v Regionálním operačním programu Střední Morava. Jedná se o oblast podpory integrovaného rozvoje cestovního ruchu, kde je cílem zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.

Dotační možnosti ve Zlínském kraji

Momentálně otevřené výzvy ve Zlínském kraji podporují obnovu kulturních památek, rozvoj města Zlín či zlepšení situace v problémových sídlištích. Dotace lze získat na odborné i obecné vzdělávání a kraje mohou díky nim zlepšit poskytování sociálních služeb a práce.

Výzva č. 29 ROP JZ – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.1

Dotace na rozšíření možností pro trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezony a v neposlední řadě také zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Cílem této výzvy je rozšíření potenciálu území posílením infrastrukturní vybavenosti  pro cestovní ruch.

Dotace na cestovní ruch – Jihozápad

V rámci operačního programu ROP Jihozápad je od 1. 11. 2013 vyhlášená výzva na téma Cestovní ruch a kulturní dědictví. Výzva je zaměřena na oblast podprory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Celkové alokované prostředky činí 194 milionů Kč.