Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

MŠMT – Organizace sportu – Zastřešující sportovní organizace

basketball-1476010__340

Dotace na zabezpečení specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM).

MŠMT – Výzva Organizace sportu – Pohyb a zdraví

start-1590051__340

Dotace na podporu sportovních organizací, které zajišťují pravidelné pohybové aktivity pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS

stadium-3238986__340

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou a sportovní činnost ve městě.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

basketball-1476010__340

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

basketball-1476010__340

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.