Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS

stadium-3238986__340

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou a sportovní činnost ve městě.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

basketball-1476010__340

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

basketball-1476010__340

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

Ústecký kraj – „Podpora mládeže 2019“ – Sport

ballet-3301195_960_720

Dotace na podporu a zkvalitnění přípravy sportovců v soutěži jednotlivců a družstev, kteří jsou členy sportovních oddílů a klubů, krajských svazů a organizacích určených pro výběry Olympiád dětí a mládeže.

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.