Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

Ústecký kraj – „Podpora mládeže 2018“ – Sport

ballet-3301195_960_720

Dotace na podporu a zkvalitnění přípravy sportovců v soutěži jednotlivců a družstev, kteří jsou členy sportovních oddílů a klubů, krajských svazů a organizacích určených pro výběry Olympiád dětí a mládeže.

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Město Plzeň – Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

shutterstock_107814275.jpg

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

shutterstock_107814275.jpg

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

MŠMT – Mimořádná výzva na rok 2017 – vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. – 2. kolo

shutterstock_107814275.jpg

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost. MŠMT vyhlášením tohoto programu podporuje rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků rozvíjejících občanskou společnost. Dalším cílem programu je především podpora zvyšování členské základny v organizovaném sportu a činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.

Podpora malých sportovních organizací v Libereckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Podpora malých sportovních organizací se rozumí spolek s počtem evidovaných členů 50 a méně, který ve svých zakládacích dokumentech má jako hlavní uvedenu sportovní a tělovýchovnou činnost.

Město Domažlice – Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dospělých ve městě Domažlice.