Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní vybavení

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

Praha 12 – udělování grantů v oblasti sportu a volného času na rok 2019

hurdles-1503753__340

Dotace na podporu činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji

football-2853590_960_720

Dotace na podporu sportovní infrastruktury v Libereckém kraji, zlepšení občanské vybavenosti v oblasti tělovýchovy a sportu a dále také na  zvýšení bezpečnosti při sportu.

Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna

Podpora zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna, která jsou využívána sportovními organizacemi k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

Program na podporu sportovních aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Plzeňský kraj – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2016

shutterstock_150366119.jpg

Dotace je určena na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže Plzeňského kraje. Žádat je také možné o úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení, údržbou a provozem sportovních objektů. Alokace výzvy je více jak 3 mil. Kč.

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Podpora je zaměřena na výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.