Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavby

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa

water-1234539__340

Dotace na podporu obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav.

MAS Rakovnicko – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Dostupná péče o děti III.

people-1560569__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a dalších subjektů poskytující předškolní vzdělávání.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení

fire-2682905__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

9. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II A JPO III

firehouse-429754__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňován důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP Opava), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center

adult-3368246_960_720

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání

people-2557399__340

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání.