Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební obnovu

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV – Investice do nezemědělských činností

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40

Dotace je zaměřena na investice do nezemědělských činností u podnikatelských subjektů – mikropodniků a malých podniků.

Výzva MAS Aktivios pro operaci 19.2.1. v PRV – Podpora nezemědělských podnikatelů

shutterstock_136361384.jpg

Podpora  zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

IROP Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v SVL

shutterstock_144343411.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

IROP Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Program na obnovu staveb na území města Vsetín

Decin_namesti

Cílem programu je podpořit obnovu staveb v centrální části města Vsetín, a to jak nemovitých kulturních památek a staveb na území jejich ochranných pásem, tak staveb bez památkové ochrany, které jsou součástí zástavby města a dotváří a doplňují původní historickou zástavbu a prezentují se ve veřejném prostoru. 

Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

shutterstock_154144862.jpg

O dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova mohou v roce 2016 žádat vlastníci historicky a architektonicky významných aj. staveb na území města Přerova do 29. února 2016 včetně.

IROP Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je  prokazatelný nedostatek těchto kapacit. O dotaci mohou žádat subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. Celková alokace na tuto výzvu činí 1 719 875 593 Kč.

IROP Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

shutterstock_156832877.jpg

Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území s prokazatelným nedostatkem těchto kapacit. O dotaci mohou žádat subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. Celková alokace na tuto výzvu činí 1 146 583 728 Kč.

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje

nemovitost

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku měst a obcí Plzeňského kraje. Akce, na kterou bude dotace využita, musí být akcí, která je realizovaná ze strany žadatele z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

shutterstock_153412091.jpg

Dotace je poskytována na projekty, které podporují obnovu a rozvoj venkovských oblastí a mikroregionů. Jedná se zejména o stavební obnovy (radnice, školy, hasičské zbrojnice atd.) a budování infrastruktury (mosty, silnice, lávky pro chodce). Nabízejí se investiční i neinvestiční dotace.