Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

9. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Neformální vzdělávání

microscope-385364__340

Dotace na podporu vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a na investice do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb

pomoc

Dotace na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

2.výzva MAS Region Pošembeří – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 02

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, ale také na zájmové, neformální a celoživotní vzdělání, jako např. komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ II

paint-2108185__340

Dotace na zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – I.

girl-3038974__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

5. výzva MAS Stolové hory – IROP – Stanice IZS – I

images

Cílem výzvy je zajistit připravenost složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí (masivní sněhové srážky, námrazy, extrémní sucha), které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

8. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora výchovy a vzdělávání

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu infrastruktury vzdělávání, podporované jsou mateřské školky, základní školy, střední a vyšší odborné školy a zájmové a neformální vzdělávání.

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

shutterstock_156832877.jpg

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, služeb péče o dítě nad tři roky věku, spolků zajišťujících péči o předškolní vzdělávání dětí, dále na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání či na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

shutterstock_59074903.jpg

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.