Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání

boy-160168__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému

firehouse-429754__340

Dotace na stavební úpravy stávajících objektů, v odůvodněných případech stavbu nového objektu, výstavbu nových garážových prostor nebo jejich stavební úpravy s cílem řádného garážování techniky základních složek IZS.

1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS NAD ORLICÍ – IROP – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu II

stock-624712__340

Dotace na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti).

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Integrovaný záchranný systém – zodolnění stanic IZS

fire-2682905__340

Dotace na stavební úpravy stávajícího objektu, případně stavba nového objektu. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.

MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1

child-2205449__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Rozvoj sociálních služeb

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání

crayons-1445053__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Ploština – IROP – Rozvoj sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.