Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

1. výzva MAS Krajina srdce – IROP – Modernizace vybavení a rekonstrukce škol

classroom-2787754__340

Dotace na modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích).

MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby a komunitní centra I.

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center, která  poskytující jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Bystřička – 4. výzva – Infrastruktura základních škol

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

OP PPR Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

traffic-3612474__340

Dotace na podporu nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu.

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání

boy-160168__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému

firehouse-429754__340

Dotace na stavební úpravy stávajících objektů, v odůvodněných případech stavbu nového objektu, výstavbu nových garážových prostor nebo jejich stavební úpravy s cílem řádného garážování techniky základních složek IZS.

1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS NAD ORLICÍ – IROP – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu II

stock-624712__340

Dotace na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti).