Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center

adult-3368246_960_720

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Český les – Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.- IROP

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na a rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Dále také na výstavbu stanic integrovaného záchranného systému.

2. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy

family-3381869__340

Dotace na výstavbu mateřských škol, práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

to-read-the-book-2784895__340

Dotace na infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol s cílem zvýšit kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

table-2593395__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (I.)

classroom-2787754__340

Dotace na navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání, základní vzdělání, zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.

MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Investice do rozvoje sociálních služeb (I.)

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE BUDOUCNOST

baby-3362974__340

Dotace na zvyšování  kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.