Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

Město České Budějovice – IROP – 25. výzva Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

architecture-1122359__340

Dotace na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ.

OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 2

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Celoživotní vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro celoživotní vzdělávání.

Město Zlín – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Český sever z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever

people-3152585__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, dále na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

MAS Česká Kanada – IROP – Sociální služby I

elderly-1461424__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město Hrušovany nad Jevišovkou – Prevence a požární ochrana – příspěvek profesionálním hasičům

fire-165575__340

Dotace na spolufinancování činností profesionálních hasičů v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

MAS Lašsko z.s. – IROP – Sociální bydlení

key-2323278__340


Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.