Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stroje

Výzva V programu podpory POTENCIÁL – OPPIK

microscope-385364__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Výzva MAS TELČSKO – PRV – Modernizace zemědělského podnikání

tractor-2652573__340

Dotace přispívá na hmotné nebo nehmotné investice v rostlinné a živočišné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb, technologií a školkařskou produkci.

Výzva MAS TELČSKO – PRV – Modernizace lesního hospodářství a prodeje lesnické produkce

dřevo

Dotace bude sloužit na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích. Dále k nákupu technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva a udržitelného obhospodařování lesů.

Výzva MAS Mohelnicko v rámci PRV – Podpora rozvoje nezemědělských činností

images

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností, uvádění produktů na trh, agroturistiky. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

TOM239137_trogir_5097

Dotace je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

OP PIK Technologie – ITI (Olomouc) I. výzva

shutterstock_100299176.jpg

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček

stažený soubor

Účelem tohoto dotačního programu je zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje poskytnutím finančních prostředků na pořízení nových dopravních automobilů a zařízení. 

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému

232687-top_foto1-lo3hk

V rámci této výzvy je finanční podpora určena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

MZe 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

shutterstock_153302885.jpg

Dotace je určena pro střední školy, které jsou zaměřené na výuku rybářství. Finanční podpora se poskytuje na zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl. Cílem tohoto programu je zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“

firefighters-820172_1280

Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu, jehož účelem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.