Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stroje

Výzva V programu podpory POTENCIÁL – OPPIK

microscope-385364__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

TOM239137_trogir_5097

Dotace je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček

stažený soubor

Účelem tohoto dotačního programu je zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje poskytnutím finančních prostředků na pořízení nových dopravních automobilů a zařízení. 

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému

232687-top_foto1-lo3hk

V rámci této výzvy je finanční podpora určena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

MZe 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

shutterstock_153302885.jpg

Dotace je určena pro střední školy, které jsou zaměřené na výuku rybářství. Finanční podpora se poskytuje na zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl. Cílem tohoto programu je zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“

firefighters-820172_1280

Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu, jehož účelem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky

stažený soubor

Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje Příspěvek na věcné vybavení

stažený soubor

Příspěvek je určen na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JSDHO. Zejména je příspěvek určen na osobní ochranné pomůcky, drobné opravy techniky, věcné prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a vybavení nad rámec minimálního vybavení dle této vyhlášky.

PRV 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

shutterstock_140629501.jpg

Dotace na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se  o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Např. zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Jedná se o podporu investic do technologického vybavení dřevozpracujících provozoven. Cílem této dotační výzvy je efektivnější zpracování dřeva.