Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tábory

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska – OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření – II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí a dalším pečujícím osobám. Podporované aktivity přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, vedou k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnění na trhu práce.

OP Zaměstnanost – Výzva MAS Rozkvět – Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity – III.

water-fight-442257__340

Dotace na podporu zaměstnanosti rodičů, jakožto cílové skupiny této výzvy, a to prostřednictvím zajištění péče o jejich děti; bude podpořena také zaměstnanost osob zapojených do poskytování uvedených služeb péče o děti.

MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.

children-3826830__340

Dotace na  zajištění aktivit zaměřených na slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Výzva č. 8 MAS Šumavsko – Prorodinná opatření II. – OPZ

children-3826830__340

Dotace na podporu aktivit zaměřené na prorodinná opatření, jejichž cílovou skupinou budou rodiče, resp. osoby pečující o malé děti v předškolním věku, a služby pro děti v mladším školním věku, které jsou poskytovány v regionu MAS pouze omezeně.

MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.

Dotace na podporu prorodinných opatření přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházejí sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

MAS Oslavka Výzva č. 4 – OPZ – podpora prorodinných opatření

swimming-pool-765312__340

Dotace na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů v oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.

family-838239__340

Dotace na zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života.

Výzva MAS Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

children-808664__340

Dotace na vybudování zařízení, která zajišťují péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

children-808664__340

Dotace na podporu služeb, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními.