Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tábory

MAS Oslavka Výzva č. 4 – OPZ – podpora prorodinných opatření

swimming-pool-765312__340

Dotace na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů v oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.

family-838239__340

Dotace na zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života.

Výzva MAS Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

children-808664__340

Dotace na vybudování zařízení, která zajišťují péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

children-808664__340

Dotace na podporu služeb, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními.

Výzva MAS Živé pomezí_KrumlovskoJevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

family-838239__340

Dotace na provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

baby-3362974__340

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života v regionu MAS, na předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Realizací projektů se tedy předpokládá pozitivní dopad zejména pro rodiny s dětmi.

Výzva MAS Lužnice – Prorodinné opatření III. – OPZ

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Kvalitní naplnění volného času dětí a mládeže současně výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

little-boy-3332111__340

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál v obci.

Výzva č. 5 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.)

girls-1563093__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.