Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tábory

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

baby-3362974__340

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života v regionu MAS, na předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Realizací projektů se tedy předpokládá pozitivní dopad zejména pro rodiny s dětmi.

Výzva MAS Lužnice – Prorodinné opatření III. – OPZ

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Kvalitní naplnění volného času dětí a mládeže současně výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

little-boy-3332111__340

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál v obci.

Výzva č. 5 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.)

girls-1563093__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

Prorodinná opatření I. – OPZ – MAS Rokytná, o.p.s.

water-fight-442257__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), příměstské tábory a dětské skupiny.

5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a dále na příměstské tábory.

4. Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Rodina a mladí II.

family-3062249__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a na příměstské tábory.

Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Slaďování rodinného a profesního života I. (OPZ)

water-fight-442257__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a na příměstské tábory.

Výzva MAS Rakovnicko-Prorodinná opatření-I.

water-fight-442257__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o dětí.