Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tábory

9. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření

kid-2736596__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

MAS Královédvorsko – Prorodinná opatření II- OPZ

baby-3369549__340

Dotace na provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

4. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření

children-808664__340

Dotace na poskytování služby péče o děti v dětské skupině, a na zřízení a provoz příměstských táborů v době školních prázdnin. Pro podporu zaměstnanosti je potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné politiky, tak aby bylo umožněno rodičům dětí zařazení se zpět do běžného pracovního procesu.

6.Výzva MAS Nad Prahou – OP Z – Prostor pro rodinu, zájmy i práci

family-3062249__340

Dotace na vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

MAS Pobeskydí – Slaďování rodinného a profesního života (II.)

girls-1563093__340

Dotace na podporu realizace příměstských táborů na celém území Pobeskydí a tímto pomoct rodičům z Pobeskydí zajistit péči o děti alespoň po dobu části prázdnin.

MAS Jižní Slovácko – 3. výzva – OPZ – Prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu aktivit, které přispějí ke slaďování pracovního a rodinného života a  podpoří rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA – OPZ – Prorodinná opatření – II.

water-fight-442257__340

Dotace na podporu zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení na území MAS Moravská brána typu školních družin a klubů, s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a dále na podporu dětských skupin pro podniky i pro veřejnost.

Výzva MAS Východní Slovácko – Prorodinná opatření – OPZ

family-3062249__340

Dotace na podporu aktivit v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám. Realizace následujících aktivit přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

MAS Lanškrounsko – OPZ – Prorodinná opatření III

bike-775799__340

Dotace na podporu péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

MAS Krajina srdce – OPZ – Prorodinná opatření

woman-3602245__340

Dotace na podporu péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.