Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na techniku

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Dále také na výstavbu stanic integrovaného záchranného systému.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 2: HASIČI – NAŠE POMOC

firefighters-1251112__340

Dotace na vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Kraj Vysočina – dotace na novou drobnou lesní techniku

Dotace na drobnou lesní techniku je poskytována vlastníkům nebo nájemcům lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina.

IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém

stažený soubor

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu mohou získat složky Integrovaného Záchranného systému.