Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na techniku

OPS pro Český ráj – IROP – IZS 2

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro p. jednotky sboru dobrovolných hasičů.

MAS Hlinecko – Programový rámec PRV

fort-bend-tug-391215__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Aktivios, z.s. – programový rámec PRV

tractor-2633099__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Brána Písecka – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – Programový rámec PRV

forest-3448818__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Vyhlídky – 3. výzva PRV

landscape-3369304_960_720

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

2.výzva MAS Cínovecko – IROP – Technika pro integrovaný záchranný systém

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro integrovaný záchranný systém k odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS II

firefighters-870888__340

Dotace na na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Podporováno bude pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Hustopečsko – IROP – 6. výzva MAS Hustopečsko-IROP Podpora Hasičů

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro integrovaný záchranný systém.

MAS SERVISO – IROP – Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů

fire-fighter-2098461__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.