Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na techniku

2.výzva MAS Cínovecko – IROP – Technika pro integrovaný záchranný systém

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro integrovaný záchranný systém k odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS II

firefighters-870888__340

Dotace na na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Podporováno bude pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Hustopečsko – IROP – 6. výzva MAS Hustopečsko-IROP Podpora Hasičů

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro integrovaný záchranný systém.

MAS SERVISO – IROP – Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů

fire-fighter-2098461__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A2 IZS – řízení rizik II.

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v podmínkách uvedených v popisu opatření (větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy), pro odstraňování důsledků.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení

fire-2682905__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

9. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II A JPO III

firehouse-429754__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňován důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP Opava), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 2: HASIČI – NAŠE POMOC

firefighters-1251112__340

Dotace na vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Kraj Vysočina – dotace na novou drobnou lesní techniku

Dotace na drobnou lesní techniku je poskytována vlastníkům nebo nájemcům lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina.