Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na turistické trasy

Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

Projekt „Energie pomáhá“

00475

Projekt je financován prostřednictvím fondu Centropol. Správcem fondu a příjemcem žádostí je Ústecká komunitní nadace, která se dále podílí na vyhodnocení žádostí a kontroluje využití přidělených grantů. Grantové řízení se koná jedenkrát ročně a o úspěšných žadatelích bývá rozhodnuto do konce listopadu.

Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na udržení a rozvoj aktivit destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jsou připraveny k čerpání v celkové výši 5 000 000 Kč. 

ROP SČ 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

shutterstock_155351414.jpg

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila výzvu s cílem podpořit budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšit informovanost turistů a návštěvníků a zvýšit atraktivitu turistických destinací, na území Středních Čech. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 30 000 000 Kč.

Výzva č. 52 ROP SZ – prioritní osa 4 – oblast podpory 4.1

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na infrastruktruru pro turistiku a cestovní ruch, dotace na turisticky významné objekty, modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury a výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury. Hlavním cílem oblasti podpory  je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu severozápad.

Dotace na cestovní ruch a kulturní dědictví – ROP SZ

V rámci operačního programu ROP Severozápad byla je od 18.11. 2013 vyhlášena výzvy na téma Cestovní ruch a kulturní dědictví. Výzva je zaměřena na oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR.