Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na včelstva

Jihočeský kraj – Zelená infrastruktura

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti ochrany a péče o krajinu, podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb.

Podpora stávajících včelařů na území Olomouckého kraje

včely

Dotace na podporu včelařství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Královéhradecký kraj – Včelařství

shutterstock_156239720.jpg

Královéhradecký kraj podporuje projekty zaměřené zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci.

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

images (1)

Dotace na podporu zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Město Česká Lípa – dotační program v oblasti životního prostředí

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace je určena pro žadatele na celoroční činnost nebo na jednorázovou akci s realizací v roce 2015 zaměřenou na oblast životního prostředí na území města České Lípy a jeho území. Celková alokace finančních prostředků pro uvedený dotační program je 300 000,- Kč.

Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty v Královéhradeckém kraji

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na podporu environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů.

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

images (1)

Dotace na podporu včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Podpora včelařů v Jihočeském kraji

shutterstock_154880828.jpg

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské.

Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

shutterstock_154880828.jpg

Dotace Karlovarského kraje na stabilizaci a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu. Příspěvky mají napomoci zlepšit opylovací služby rostlin.