Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na veřejnou dopravu

23. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.2 – Pořízení vozidel II.

bus-22114__340

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

28. výzva – ITI-Pardubice – SC 1.2 -Telematika IV

airport-2373727__340

Dotace na podporu zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

21. výzva-ITI-Praha-SC 1.2-Vozidla – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II

tram-1481395__340

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo.

18. výzva – IPRÚ – České Budějovice – Modernizace a ekologizace MHD

bus-2460482_960_720

Dotace na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.

Město Brno ITI – Dopravní telematika a informační systémy

woman-69695__340

Dotace na podporu zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu.

Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy

bicycle-trail-961055__340

Dotace na podporu zlepšení infrastruktury, bezpečnosti dopravy a to pomocí výstavby cyklostezek, cyklotras a singletracků, budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy, budování přechodů pro chodce a prvky zvyšující bezpečnost dopravy, omezení zdrojů znečištění (investice do obnovitelných zdrojů apod.).

7. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.2-Přestupní terminály

escalator-283448__340

Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury.

IROP Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

17. výzvu-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2- Podpora využívání a rozvoje městské hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

bus station

Dotace na podporu využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města České Budějovice.

50. výzva-ITI-Pardubice – Dopravní telematika IV

Dotace na rozvoj a propojení dopravních systémů a služeb ve veřejné hromadné dopravě (informační, odbavovací, platební systémy) realizované na území Hradecko-pardubické aglomerace.