Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na veřejnou dopravu

18. výzva – IPRÚ – České Budějovice – Modernizace a ekologizace MHD

bus-2460482_960_720

Dotace na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.

Brno ITI -TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU II – IROP

woman-69695__340

Dotace na zavedení a nebo modernizaci dopravní telematiky pro veřejnou dopravu. 

Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy

bicycle-trail-961055__340

Dotace na podporu zlepšení infrastruktury, bezpečnosti dopravy a to pomocí výstavby cyklostezek, cyklotras a singletracků, budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy, budování přechodů pro chodce a prvky zvyšující bezpečnost dopravy, omezení zdrojů znečištění (investice do obnovitelných zdrojů apod.).

7. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.2-Přestupní terminály

escalator-283448__340

Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury.

IROP Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

17. výzvu-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2- Podpora využívání a rozvoje městské hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

bus station

Dotace na podporu využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města České Budějovice.

5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika

Dotace na rozvoj a propojení dopravních systémů a služeb ve veřejné hromadné dopravě (informační, odbavovací, platební systémy) realizované na území Hradecko-pardubické aglomerace.

OP PPR 16. výzva ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

shutterstock_98142734.jpg

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit: skupina aktivit A Realizace záchytných parkovišť systému P+R a skupina aktivit B Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se schválenou Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti.

IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podporované aktivity budou z oblasti telematiky pro veřejnou dopravu, nízkoemisní a bezemisní vozidla, terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy a cyklodoprava.

IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.