Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

MAS Mezi Hrady – IROP – Mateřské školky

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury předškolního vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

MAS Podbrněnsko – IROP – Komunitní centra

office-170639__340

Dotace na vznik komunitních  center realizujících sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální služby, komunitní centra

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, vytvářející podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na výstavbu nových sociálních bytů, na nákup, rekonstrukce bytu, adaptace nebytových prostor pro pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby a komunitní centra I.

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center, která  poskytující jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Sociální podnikání

cheese-21824__340

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

MAS Bystřička – 5. výzva – Sociální byty

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS 21 – IROP – Kvalitní sociální služby – III.

volunteers-2654004_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

49. výzva ITI – Brno – Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) IV – IROP

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).