Dotace na vybavení | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb MAS Brána Vysočiny

real-estate-3297625__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, modernizaci zázemí a pořízení vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální, zdravotní a návazné služby.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Kvalitní střední vzdělávání

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní střední vzdělávání a celoživotní učení.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Ochrana zdraví a majetku obyvatel

images

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti stanic integrovaného záchranného systému s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS DOLNÍ MORAVA – 2.IROP – Komunitní centra I

handshake-3139227__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy komunitních center a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Region Pošembeří v 2.výzvu IROP na VZDĚLANÝ REGION

inside-1499607_960_720

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

11. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy

třída

Dotace na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

hra

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Sociální podnikání

prác

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

Výzva MAS Rozkvět, z.s. – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – II.

handshake-3139227__340

Cílem podpory je udržení stávajících sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit stávajících druhů sociálních služeb i zprovoznění nově poskytovaných druhů sociálních služeb, případně vznik nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách, eventuálně dalších doprovodných služeb.

MAS Lanškrounsko – IROP – Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání II.

inside-1499607_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.