Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

14. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.)

crutches-538883__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

MAS Nad Prahou – IROP – Místa pro setkávání a řešení krizí

startup-849805__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Serviso – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb

business-3560932__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

kids-1093758__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

12. výzva MAS OPAVSKO – Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury

building-414408__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury – Aktivita Sociální bydlení

home-3516450__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Serviso – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Serviso – IROP – Podpora sociálního podnikání

cheese-21824__340

Dotace na podporu vzniku sociálního podniku (tj. vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin, vznikem nového sociálního podniku se rozumí založení nového podnikatelského subjektu nebo rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem).