Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum

MŠMT Podprogram INTER-ACTION LTAUSA19

chemist-3014142__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

OP PIK – I. výzva Spolupráce – klastry ITI Olomouc – kolektivní výzkum

business-3152586__340

Dotace na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Výzva č. 02_18_055 – Smart Akcelerátor II, OP VVV

laboratory-2815641_960_720

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a jejími krajskými přílohami.

5. Výzva v Olomoucké aglomeraci ITI – Předaplikační výzkum II

výzkum 1
Dotace slouží k posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Výzva MAS Mohelnicko v rámci PRV – Podpora rozvoje nezemědělských činností

images

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností, uvádění produktů na trh, agroturistiky. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

Výzva k podání návrhů společenských česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 – 2020

shutterstock_155779511.jpg

Dotace na podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

TAČR – 2. Veřejná soutěž programu THÉTA

eko-energie-06-150x150

Cílem programu THÉTA je prostřednictvím podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice.

TAČR – ERA-NET COFUND – CHIST-ERA Call 2018

images

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). 

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

shutterstock_146565587.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

shutterstock_151216508.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.