Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělání

9. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Neformální vzdělávání

microscope-385364__340

Dotace na podporu vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a na investice do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

2.výzva MAS Region Pošembeří – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 02

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, ale také na zájmové, neformální a celoživotní vzdělání, jako např. komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

II. kolo – Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

5586

Grantová podpora, která má zamezit negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci (např. lyžařský výcvik, adaptační kurzy).

MAS Sdružení Růže: Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením VIII

action-2277292__340

Dotace na tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního učení

girls-1563093__340

Dotace na realizaci vzdělávacích aktivit, které budou napomáhat osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

MAS Kyjovské Slovácko 3. Výzva PRV

forest-2856839__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Lašsko – Výzva PRV č. 2

fort-bend-tug-391215__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Frýdlantsko – Práce na Frýdlantsku II

jordan-3054__340

Cílem této dotace  je zvýšení zaměstnanosti cílových skupin, a to zejména cestou podpory a vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti a podpory spolupráce partnerů na trhu práce.

Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

shutterstock_55698064.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty města Ústí nad Labem

shutterstock_139584668.jpg

Dotace slouží k podpoře jednotlivých či pravidelných/soustavných celoročních činností environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit zaměřených na ochranu ovzduší. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce mezi školami či jinými organizacemi.