Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělání

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

shutterstock_155319407.jpg

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína pro fyzické a právnické osoby činí 50 000 Kč.

OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt.

OP VVV Výzva č. 02_15_002 pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje.

OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na individuální projekty systémové s cílem snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému mohou čerpat příspěvkové organizace zřízené MŠMT a organizační složky státu.

OP VVV Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje mohou čerpat vyšší územně samosprávné celky, přičemž maximální výše celkových způsobilých výdajů může být až 80 mil. Kč.

Výzva na Studijní stipendium Olomouckého kraje

shutterstock_153270134.jpg

Olomoucký kraj vyhlašuje druhé kolo výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce.

Nadace Preciosa Rozvoj vybraného regionu – Českolipsko

shutterstock_154904891.jpg

Dotaci pro sociální oblast, vzdělání, kulturu a sport může získat spolek (bývalé občanské sdružení), obecně prospěšná společnost, účelové zařízení církve nebo organizace zřízená státní samosprávou (příspěvková a rozpočtová veřejnoprávní organizace), která je registrována na území ČR (nejlépe Českolipska). Maximální částka na jeden projekt je 60 000 Kč.