Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělání

OP PPR Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

OP PPR Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II

shutterstock_99252086.jpg

Podpora je především určena pro rodiče  dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh.

OP VVV Výzva č. 02_18_063 Šablony II

shutterstock_153270134.jpg

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

shutterstock_155319407.jpg

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína pro fyzické a právnické osoby činí 50 000 Kč.

OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt.

OP VVV Výzva č. 02_15_002 pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje.

OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na individuální projekty systémové s cílem snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému mohou čerpat příspěvkové organizace zřízené MŠMT a organizační složky státu.