Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

shutterstock_96303500.jpg

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018

shutterstock_153244892.jpg

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2018.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I.

shutterstock_153244892.jpg

Cílem opatření je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Cílem jednotlivých aktivit je především přímá vazba na uplatnění podpořených osob na trhu práce, tzn. spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na nová pracovní místa nebo zprostředkování zaměstnání.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

shutterstock_155208767.jpg

Cílem opatření je zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení jako jsou dětské skupiny, dětské kluby, příměstské prázdninové tábory a podobně.

MŠMT – Podpora mládeže na krajské úrovni

shutterstock_153270923.jpg

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit NNO na krajské úrovni a naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Kraje následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy pro NNO dle kritérií uvedených v programu.

OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

shutterstock_151950830.jpg

Dotace na realizaci záměrů v oblasti age managementu. Povinnou přílohou žádosti o podporu je zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele.Na základě výsledků tohoto auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů.

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

shutterstock_149838989.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.

13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

shutterstock_50572087.jpg

Výzva č. 13 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.