Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

speaker-1596210__340

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

MAS Hustopečsko – IROP – 5. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 2

girls-1563093__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III.

computer-491760__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva č. 02-16-031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

university-105709__340

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. 

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE BUDOUCNOST

baby-3362974__340

Dotace na zvyšování  kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center

shutterstock_150366119.jpg

Dotace přispívá na rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Další okruh činností, pro které bude tato dotace určena, jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.