Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zájmovou činnost

Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – I.

kids-2237119__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči v době mimo školní vyučování, která budou doplňovat činnost školních družin, tak aby byla zajištěna bezpečnost a zázemí dítěte, než si ho vyzvedne rodič.

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Prorodinná opatření

děti

Tato dotace má za cíl sladit profesní a rodinný život k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, tedy zvýšit zaměstnanost pečujících osob (rodičů a dětí). Cíl bude naplňován díky zlepšení cenové a kvalitativní dostupnosti zařízení a služeb péče o děti.

Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ opatření II.

shutterstock_155208767.jpg

Cílem této dotace je udržet mladé lidi a osoby v produktivním věku v tomto území  a proto je  nutné pro ně zajistit jak dostatečně uspokojivé podmínky na trhu práce, tak nabídku kvalitních aktivit pro jejich děti, včetně časově a územně dostatečné nabídky příměstských  táborů v době školních prázdnin, které zpravidla bývají i obdobím „bez kroužků“. Tyto aktivity je přitom nutné zpřístupnit všem příjmovým skupinám obyvatelstva tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálních rozdílů a vytváření podmínek pro sociální vyloučení.

Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji

shutterstock_100299176.jpg

Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagace a popularizace. Program by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností.

Liberecký kraj – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

beekeeper-2650663__340

Dotace je určena pro žadatele z Libereckého kraje s dlouhodobou, pravidelnou a systematickou činností s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (ne jednorázové aktivity). 

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Městská část Praha 8 vyhlásila výzvu podporující kulturu a volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže. Konkrétně je podporována zájmová pravidelná činnost dětí a mládeže, podpora jednorázových a nepravidelných akcí, prázdninová činnost.