Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na základní školy

MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Moravský kras Z.S. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

59. výzva – ITI Pardubice – Infrastruktura pro vzdělávání – Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III

school-2934976__340

Cílem tohoto program je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

13. Výzva MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – (III.)

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy II

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

student-849824__340

Dotace  na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání.

Středočeský kraj – Podpora rozvoje a obnovy základních škol

architecture-1122359__340

Dotace přispívají k podpoře rozvoje a obnovy regionálního školství a ke zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

MAS Šternbersko – IROP- Infrastruktura základních škol II

school-2934976__340

Dotace na podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ (podpora výuky cizích jazyků, řemeslných a technických oborů, přírodovědných oborů, vybavení digitálními technologiemi).