Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na základní školy

MAS Hrubý Jeseník – Bruntálsko – Výzva MAP – Do „velké“ školy bez obav

computer-491760__340

Dotace na podporu úplným základním školám, které přijímají děti z neúplných základních škol v regionu v pořádání různých akcí s cílem usnadnit přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol.

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.

teaching-928637__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

hra

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

the-university-2795215__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

1. výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání

classroom-2787754__340

Dotace na školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

4. výzva IROP MAS Rožnovsko – základní školy

boys-286245__340

Dotace na stavební úpravy základních škol, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů

paint-2108185__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělání, základní a střední školy a dále na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání.

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

children-593313__340

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.