Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zaměstnance

MAS Královédvorsko – Sociální podnikání II. – OPZ

cheese-3569959_960_720

Dotace na podporu provozování sociálního podnikání nově vzniklého subjektu nebo nově zřízená živnost již existujícího subjektu, případně rozšíření o nový obor činností v rámci stávajícího podnikání.

5. výzva MAS Podlipansko – OPZ – Zaměstnanost II

hub-1985520_960_720

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. – OPZ

hub-1985520_960_720

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Výzva č. 3 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.)

homeless-857699__340

Dotace na podporu zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

MAS České středohoří – OPZ – Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 2.výzva

hub-1985520_960_720

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

4.výzva OPZ MAS Podchlumí – Zaměstnanost

homeless-857699__340

Dotace na podporu vzniku a rozvoj  nových existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území MAS Podchlumí.

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.

OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

shutterstock_154745477.jpg

Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

shutterstock_135850772.jpg

Dotace je určena jak pro podnikatelskou sféru, tak pro neziskové organizace, a to na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

OP Zaměstnanost Výzva č. 53 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

shutterstock_105045134.jpg

Cílem této výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o finanční podporu různých druhů aktivit, které povedou k  zaměstnání těchto osob  v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.