Dotace na zařízení péče o děti | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zařízení péče o děti

Výzva MAS Podještědí – Prorodinná opatření

kids-2237119__340

Dotace na doplnění kapacit současných institucionálních forem zařízení péče o děti a zajistit a diverzifikovat služby na podporu péče o děti, které umožní občanům (především rodičům) efektivněji sladit pracovní a rodinný život.

Výzva MAS Bystřičky – Sociální služby a sociální práce II.

recreation-31088_960_720

Dotace je určena na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – Výzva č. 1 – OPZ Prorodinná opatření

shutterstock_65845561

Dotace bude směřovat do zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a k následnému usnadnění návratu matek do zaměstnání.

Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. – PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

shutterstock_156832877.jpg

Dotace jsou primárně určeny k podpoře rodičů dětí (dospělým, kteří se podílejí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalších pečujících osob tak, aby docházelo k podpoře rodiny, ke slaďování pracovního a rodinné života a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření(I.)

dlane

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, která umožní snížení nezaměstnanosti rodičů dětí, především žen.

Výzva MAS ORLICKO, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I.

shutterstock_112832212.jpg

Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určených osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS ORLICKO, z.s.

LAG Podralsko – Prorodinná opatření – I

dlane

Aktivity, podporované v rámci této výzvy, vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014 – 2020, Programového rámce Operační program Zaměstnanost. Výzva MAS je tedy zaměřena na podporu zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce pro návratu z mateřské/rodičovské dovolené, a to prostřednictvím zlepšení nabídky a dostupnosti služeb zajišťujících péči o děti.

IROP Výzva č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

IROP Výzva č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“

shutterstock_112832212.jpg

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

OP PPR Výzva č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

shutterstock_96303500.jpg

Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze.