Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na zeleň

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora sociálního bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na sociální bydlení zajišťující přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

MAS Broumovsko Sídelní zeleň I – OPŽP

bridge-2767545__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1

child-2205449__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání

crayons-1445053__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

1. VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Kvalitní školství

university-2704306__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení a rekonstrukce/regenerace bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

10. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2018

away-1548344__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

7.VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2018

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

MAS Český les – Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.- IROP

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na a rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

to-read-the-book-2784895__340

Dotace na infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol s cílem zvýšit kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.